phincrennilo

  • Joined
    August 11, 2022
About

עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי רק בבקשת הנערה עצמה, מכיוון שתשלום עבור שכר דירה נועד רק עבור יתרת העובדים. העלות המשוערת של השכרת הדירות היומית בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.מערכת התעודות של הילדה של בונוסים. בנות לוקחות מטענים מלקוחות בעצמם. המשימה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל שירותי ליווי בתל אביב – צור עבודה הגונה עם רווחים גדולים, וגברים מעוניינים נותנים שירותים ישירות את האיכות הטובה ביותר. רק שיטה זו מאפשרת לפתח שותפות ארוכה, אשר תהיה לשווא הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.

This user does not have any listings.